Welkom op de website “De 24-uur van de Vanenburg HBV”

De 10e editie van deze conferentie vindt plaats op vrijdagmiddag 30 september 14.00 uur tot en met zaterdag 1 oktober 2016 13.00 uur in Congrescentrum De Vanenburg te Putten.

Als initiatiefnemers hebben wij dit jaar sessies voorzien rond behandeling van hepatitis B,C en E.
Als moderatoren zullen optreden Rob de Man, Marc van der Valk, Thomas van Wolleghem en Hans Zaaijer,
terwijl er een intrigerende keynote lecture gegeven zal worden over een nieuwe HBV-remmer. Ook zullen wij tijdens deze bijeenkomst aandacht besteden aan het 2e lustrum, ondermeer door de uitreiking van de eerste ludieke Vanenburg Hepatitis Award. Binnenkort zal het voorlopige programma op de website bekend worden gemaakt.

Op deze website kunt u zich al aanmelden voor de conferentie en de routebeschrijving naar de congreslocatie terugvinden. Tevens kunt u hier de casuïstiek, die iedere deelnemer dient in te leveren, uploaden. Na inschrijving ontvangt u hierover meer informatie.

Accreditatie voor deze conferentie zal worden aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Wij hopen u te mogen begroeten bij “De 24-uur van de Vanenburg”.

Met vriendelijke groet van de initiatiefnemers,

Rob de Man & Hans Zaaijer

 

Gilead